0966.25.66.26
Xuân Vũ, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình

Cổng đá được làm từ Đá xanh nguyên khối tự nhiên. Cổng đá hay được sử dụng trong kiến trúc xây dựng Nhà thờ họ (nhà thờ tổ), Lăng mộ đá, Đình, Chùa, Miếu thờ, Điện thờ, Khu lăng thờ, Khu công trình kiến trúc bằng Đá mỹ nghệ. Dưới đây là các Mẫu Cổng đá ĐẸP của các Cơ sở chế tác Đá mỹ nghệ trên Toàn Quốc do Hiệp hội Đá mỹ nghệ Việt Nam đưa tin.