0966.25.66.26
Xuân Vũ, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình

Các loại ĐÈN ĐÁ trang trí, Đèn đá tự nhiên dùng làm trang trí trong khuôn viên của Gia đình bạn!