0966.25.66.26
Xuân Vũ, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình

Các sản phẩm Đá trang trí, Đá mỹ nghệ trang trí cao cấp, Sản phẩm Đá phong thủy, Đá tiểu cảnh…