Mộ tổ đá

Mộ tổ đá (Mồ đá) – Mẫu Mộ tổ đá của Đá mỹ nghệ Gia Khoa. Đây có thể gọi là ngôi mộ tổ ở chính diện của Lăng mộ đá.

Mo-to-da-Khu-lang-tho-da

Mo-to-da-Khu-lang-tho-da

Điện thoại: 0915.758.000 - 0913.559.000
Email: damynghegiakhoa@gmail.com
Đơn vị chế tác Đá mỹ nghệ Xuân Vũ, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình
Gửi Email cho Đơn vị chế tác: Gửi Email