0966.25.66.26
Xuân Vũ, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình

Các loại TƯỢNG ĐÁ, MẪU TƯỢNG ĐÁ ĐẸP của các Cơ sở chế tác Đá mỹ nghệ Việt Nam.