0966.25.66.26
Xuân Vũ, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình

Bậc thềm đá

Bậc thềm đá hay còn gọi là Bậc tam cấp đá được làm từ Đá xanh nguyên khối tự nhiên. Bậc thềm đá hay được sử dụng trong kiến trúc xây dựng Nhà thờ họ (nhà thờ tổ), Lăng mộ đá, Đình, Chùa, Miếu thờ, Điện thờ, Khu lăng thờ, Khu công trình kiến trúc bằng Đá mỹ nghệ. Dưới đây là các sản phẩm Bậc thềm đá của các Cơ sở chế tác Đá mỹ nghệ trên Toàn Quốc.