0966.25.66.26
Xuân Vũ, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình

Bia đá

Bia đá, Bia đá tự nhiên được làm từ Đá xanh nguyên khối tự nhiên. Bia đá và Bia đá tự nhiên hay được sử dụng trong kiến trúc xây dựng Nhà thờ họ (nhà thờ tổ), Lăng mộ đá, Khu mộ đá tổ, Đình, Chùa, Miếu thờ, Điện thờ, Khu lăng thờ, Khu công trình kiến trúc bằng Đá mỹ nghệ, hay Bia đá công ty, Bia đá doanh nghiệp, trường học, Bệnh viện, Khu đô thị… Dưới đây là các Mẫu Bia đá ĐẸP của các Cơ sở chế tác Đá mỹ nghệ trên Toàn Quốc do Hiệp hội Đá mỹ nghệ Việt Nam đưa tin.