Hội Đá Mỹ Nghệ Việt Nam hướng dẫn Thành viên Cách đăng bài và thiết lập thông tin tài khoản để Đăng bài trên trang.

Mọi chi tiết quý khách xin liên hệ: 

EMail: hiephoidamynghe@gmail.com

Điện thoại: 0966.25.66.26