0966.25.66.26
Xuân Vũ, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình

Chân tảng đá

Các sản phẩm Chân tảng đá – Chân kê cột gỗ bằng đá – Tảng bồng đá của các Cơ sở chế tác, gia công Đá mỹ nghệ trên Toàn Quốc.