0966.25.66.26
Xuân Vũ, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình

Đá Mỹ Nghệ Hòa Thắng

Đá Mỹ Nghệ Hòa Thắng – Đơn vị gia công, chế tác Đá mỹ nghệ tại Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình.
Đ/c: Thôn Xuân Thành, Xã Ninh Vân, H. Hoa Lư, Ninh Bình , Việt Nam
Tel: (0229) 3502878
Email: damynghehoathang@gmail.com
Website: http://damynghehoathang.com