0966.25.66.26
Xuân Vũ, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình

Đá Mỹ Nghệ Hoàng Việt

Đá Mỹ Nghệ Hoàng Việt
Đ/c: Làng Xuân Phúc, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình , Việt Nam
Tel: (0229) 3711500
Email: tranvietnv89@gmail.com
Website: http://langmodaninhvan.net