0966.25.66.26
Xuân Vũ, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình

Đá Mỹ Nghệ Lê Phát

Đá Mỹ Nghệ Lê Phát
Đ/c: 39 Quốc lộ 217, Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa , Việt Nam
Tel: 0918353129
Email: khachhang@dadieukhac.info
Website: http://dadieukhac.info