0966.25.66.26
Xuân Vũ, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình

Đá Mỹ Nghệ Thanh Hóa

Đá Mỹ Nghệ Thanh Hóa
Đ/c: Xóm 9, Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa , Việt Nam
Tel: (0237) 3840144
Email: damynghevinhminh@gmail.com
Website: http://damynghethanhhoa.com