0966.25.66.26
Xuân Vũ, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình

Đá Mỹ Nghệ Xuân Mạnh

Đá Mỹ Nghệ Xuân Mạnh
Đ/c: Làng Xuân Vũ, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình , Việt Nam
Tel: (0229) 6500996,
Email: xuanmanh1966@gmail.com
Website: http://langmoda.vn